Често задавани въпроси

FAQ

Общи наемни въпроси

Какво е Addit?

Addit е платформа, която ти дава възможността да потребяваш и използваш любимите си електронни джаджи срещу заплащане на месечна наемна цена, вместо да ги купуваш и да се ангажираш с притежаването им.

Как можеш да наемеш от Addit?

1. Достатъчно е да минеш през няколко лесни стъпки: Избери продукта с желаните от теб цвят и спецификация, както и наемния срок, с кореспондиращите към него месечни вноски.
2. Завърши поръчката си, регистрирай се, ако вече не си го направил и заплати първата месечна наемна вноска.
3. Поръчаният от теб продукт ще бъде доставен на посочения от теб адрес, а ти можеш да го използваш срещу заплащането на избраните наемни месечни вноски. Наемният период стартира от датата на доставка.
4. След края на избрания от теб наемен период можеш да продължиш да ползваш продукта, като удължиш договора си или пък ни го върнеш безплатно.

След като наема продукт от Addit, мога ли да си го купя и как става това?

Можеш да придобиеш/закупиш наетия от теб продукт по всяко време през наемния период или след изтичането му, като провериш в своя акаунт, както и в договора ти, цената за придобиване, която представлява сума от определена надбавка (сума) и общата сума дължима по договора ти (месечен наем х брой месеци), които трябва да заплатиш, преди да можеш да упражниш опцията по придобиване. Общата сума по договора ти се намалява с всички вече платени от теб вноски по договора. Придобиването става след заплащането на посочената цена или достигането й чрез текущи вноски в периода на използване. Въпросната цена на придобиване се определя според избрания от теб продукт и наемен срок. Придобиването на нает продукт при всички случаи е само опция по твое желание, а ако не искаш да се възползваш от нея, можеш просто да ползваш съответния продукт през наемния период, след което да ни го върнеш безплатно.

В какво състояние са продуктите, които се доставят от Addit?

Addit се ангажира да доставя само продукти, които са нови или като нови. „Като нови“, означава, че преди да бъдат експедирани от нас, нашият екип отговаря за това, ти да получиш продукта в наистина безупречен вид и функционалност, което постигаме чрез дълъг и задълбочен процес на проверки и тестове.

Мога ли да променям наемния си период? Кога и как може да стане това?

Първоначалният минимален наемен период е този, при който се извършва поръчката на продукта в началото. Нарича се минимален, защото това е минимумът от месеци, за които продуктът може да се използва срещу заплащане на месечна наемна вноска. С изтичането на първоначалния минимален наемен срок изборът е твой – можеш да ни върнеш продукта безплатно или пък да продължиш да го използваш, при същите условия, за още един наемен период, през който можеш да прекратиш договора по всяко време с едномесечно предизвестие през профила си или чрез имейл. Това може да продължи така, докато решиш да ни го върнеш или пък да си го купиш, което става когато искаш при заплащане на цената за придобиване, която я има в договора ти или пък след като цената на придобиване бъде достигната посредством заплащаните от теб месечни вноски през периода на използване. И в двата случая трябва да ни уведомиш за желанието си.

Може ли поръчката ми да бъде отхвърлена от Addit?

Да, за съжаление, може. Подаването на поръчка фактически става след подписването на договора през системата на Евротръст. След като това се случи, същата преминава през няколко степени на проверка, поради което е от изключително значение подадените лични данни да бъдат проверени прецизно от теб. В случай че има разминавания и неточности между реални лица и подадените данни, автоматизираната оценка на кредитоспособност не даде търсените от нас резултати или поръчаният от теб продукт не е наличен, Addit има право да прекрати едностранно подписания между нас наемен договор, без това да поражда каквито и да е последствия, в това число неустойки, за която и да е от страните. В случай, че при такава хипотеза е реализирано първо плащане е наш ангажимент да ти върнем парите незабавно. 

Въпроси, свързани с плащания

Кога се дължи и прави първото плащане към Addit?

Първото плащане се прави веднага след подписване нa договора от твоя страна. Ако продуктът не е наличен и ние бъдем принудени да прекратим договора на това основание, ние се ангажираме да ти върнем заплатените суми. Ако пък подпишеш договор в нашата система, но не направиш плащане на първата месечна вноска, тогава ние имаме правото да не експедираме поръчката, докато не бъде извършено плащане.
Плащанията на наемните вноски трябва да се извършват на първо число от всеки наемен месец.
Тук трябва да отчетеш това, че има разминаване между календарен и наемен месец. Календарен е месецът, който започва на всяко първо число и завършва на 30-о или 31-во число, докато наемен месец е всяка една последователност от 30 или 31 дни, считани от датата, на която сме ти доставили поръчания от теб продукт.
Пример: ако ни поръчаш продукт на 1 юни, то това става след подписване на договор на 1 юни. Първото месечно наемно плащане е дължимо на 1 юни. Ние ти доставяме избраното от теб на 5 юни. Така 5 юни се счита за начало на срока на Наемния договор. Тъй като на 1 юни с подписването на договора си заплатил на Addit първата вноска, втората такава е дължима на 5 юли, а именно след като изтекат първите 30 дни от 5 юни. Третата вноска се дължи на 5 август, съответно 5 септември и така нататък.
Може и да не ти харесва това, че месеците текат от датата на доставка, а не на всяко първо число, което е по-лесно за помнене, но това е особеност, която се налага на чисто правни основания и не можем да ти предложим възможност за смяна на датата на плащанията.

Как мога да плащам към Addit?

Чрез кредитна карта, всеки месец. За съжаление, към момента не предвиждаме каквито и да е алтернативни варианти като внасяне на пари по сметка, банкови преводи и др. Данните на кредитната ти карта се попълват при регистрация. Същите могат да бъдат променяни винаги когато искаш да въведеш друга кредитна карта, чрез съответния бутон за промяна в клиентския ти профил. Системата ни може да обработва плащания и с дебитна карта, и такива могат да бъдат приемани от нас по изключение, и изцяло по наше усмотрение. 

Въпроси, свързани с доставка и връщане на продукт

Как да върна ползвания от мен продукт, когато изтече минималният наемен срок?

– Трябва да ни информираш, за желанието си, което става чрез натискане на съответния бутон за връщане в клиентския ти профил. Виж цялата процедура в няколко лесни стъпки:  Уведоми ни за желанието ти, за да ти организираме куриер, който да се свърже с теб и да вземе ползвания от теб продукт;
– Възстанови фабричните настройки на ползвания от теб продукт и го разкачи от всички акаунти, които ползваш на него. Можеш да видиш как става това тук.
– Сложи обратно продукта, заедно с всички оригинални аксесоари, с които си го получил, в оригиналната му опаковка и всичко това постави в кутия за изпращане, върху която куриерът ще залепи товарителница, когато дойде. Най-лесно е, ако пазиш кутията на Addit, с която сме ти доставили продукта в началото.
– Нашият куриер ще се свърже с теб и ще можеш да му предадеш пратката с продукта, която той ще ни достави безплатно за теб.
– Всеки продукт се опакова в отделна опаковка, така както го изпращаме ние.
– Трябва да получим върнатия артикул поне един ден преди започването на следващия наемен месец. 

При доставка трябва ли да получа поръчания от мен продукт лично, или това може да направи и някой друг вместо мен?

Поръчаният от теб продукт може да се получи само и единствено от теб лично, срещу подпис на товарителница, удостоверяваща доставката, заедно с предоставяне за бърз преглед на лична карта или паспорт, необходими за верификация на твоята самоличност пред нашия куриер.

Колко дни отнема доставката след подписване на договор и извършване на първо плащане?

3-7 работни дни приблизително, считано от датата на получаване от нас на първото плащане и при положение че поръчаният продукт е наличен. В случай че има забавяне, ще се свържем с теб своевременно.

Необходимо ли е да запазя оригиналната опаковка, с която получавам от Addit поръчания от мен продукт?

Да, това е много важно, за да можем всички ние да спазим основните принципи и ценности, които изповядваме. От една страна, така по-лесно ще откриеш в какво да опаковаш получения от теб продукт, когато дойде време и решиш да го върнеш, а от друга – това е в духа на нашия екологичен подход на работа.

Въпроси, свързани с щети и покритие

Какво става, ако поръчаният от мен продукт бъде счупен или се увреди по време на наемния период?

Addit ще покрие до 75% от разходите за ремонт на една извънгаранционна щета по твоята джаджа на всеки 12 месеца от наемния срок, който си избрал.  Това важи и за наемни срокове по-къси от 12 месеца. Ето какво е необходимо да направиш:
– Натисни бутона за връщане и избери съответната причина за връщане. Снимай мястото на увреждането и заедно със серийния номер ни подай сигнал за събитието. Имаш 24 часа след самото събитие, за да направиш това; 
– След като ни подадеш уведомлението чрез Клиентския си профил и след като успеем да обработим щетата, ще получиш по e-mail становището ни, заедно с инструкции за следващите стъпки;

– След като получим пострадалия продукт и бъде извършена нужната диагностика, кредитната ти карта ще бъде задължена със сумата от 25% от стойността на ремонта, за което ще ти изпратим нужните отчетни документи.
– За периодите на ремонт Addit НЕ може да предостави заместващ продукт, защото приемаме, че когато продуктът предмет на наемен договор не се ползва от теб, то договорът за наем не е валиден. Затова, ако решиш, че такъв ти е необходим, можеш да си поръчаш нов от Addit.

Повече подробности относно ползването на програмата AdditCare можеш да откриеш съвсем подробно описани във футера на началната ни страница. 

Не откриваш това, което търсиш?

Напиши ни набързо и ние ще се постараем да го намерим за теб

Питай Addit Next