700 хиляди бизнеса във Великобритания вече взеха т.нар. „зелен заем“. Какво е общото между Addit и достъпът до подобни средства? Продължете да четете статията и ще поясним.

Британската бизнес банка (БББ) обяви, че 11% от тамошния малък и среден бизнес – около 700 хиляди компании – вече са получили средства за достигане на целта, заложена от Европейския съюз – въглеродна неутралност до 2050 г. Два пъти повече фирми (близо милион и половина) се очаква да получат „зелени заеми“ в следващите 5 години.

Преследването на зелени политики в индустрията и бизнеса е важно и полезно, но инвестицията в подобни начинания може да се окаже сериозно предизвикателство пред всеки бизнес, особено във време на несигурност и криза.

За декарбонизация (абсорбирането на въглеродния диоксид, каквато е целта на ЕС) на Стария континент се осигуряват многобройни програми, подпомагания и грантове.“Зелените заеми“ от банковите институции в същината си са ограничени до финансиране и подпомагане на устойчиви бизнес модели, но и за преминаването на бенефициерите към по-зелено опериране: заеми за соларни панели, за електрически автопарк, за пречистване на вода и т.н.

Забелязвате ли, че все повече компании наблягат именно на представянето си ако не на вече въглеродно неутрални, то на имиджа, че активно работят в тази посока и напълно следват политиката на ЕС за net zero emissions (както е точният термин на английски) до 2050 г.

Дори и големи брандове в такива сфери като грим и козметични продукти рекламират (включително и на български език) и комуникират заявката, че намаляват въглеродния си отпечатък. Всички големи компании се презентират като „зелени“.

Споразумението за климата от Париж, подписано от ЕС и от 195 страни по света, предвижда постигането на въглеродна неутралност до средата на 21-ви век. Под това се разбира положение, при което емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, които се дължат на хората, се равняват на количествата, които се улавят и отвеждат от атмосферата.

Постигането на нулев баланс на въглеродни емисии не означава напълно да се лишим от тях, а да намерим начини да компенсираме всякакви емисии. В природата съществуват естествени системи, които абсорбират въглероден диоксид – такива са почвите, горите и океаните.

Проблемът е, че естествените системи не могат да се справят със сегашното ниво на емисии. По оценки те абсорбират между 9,5 и 11 гигатона въглероден диоксид годишно. Причинените от хората емисии се равняваха на 36 гигатона през 2020 г.

Едно от най-важните направления, по които може да се работи в тази посока, е кръговата икономика. Това е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Достъп именно до този модел, насочен към удължаване на живота на продуктите, предлага Addit. Колкото по-дълго споделяме, наемаме и заемаме, повторно използваме, поправяме, връщаме към нов живот и рециклираме вече съществуващи технологии и продукти, толкова повече намаляваме своя личен (и бизнес) е-отпадък.

Когато банките отпускат заем, традиционно те взимат под внимание най-различни фактори, преди да стигнат до решение – бизнесът успешен ли е, перспективен ли е, крие ли сериозни рискове и т.н. А вече се питат – тази компания „зелена“ ли е и има ли зелено мислене?

Addit е първата и засега единствена Device-as-a-service (DaaS) услуга в България, а една от целите й е да превърне продукта в преживяване, вместо в стока. DaaS като модел тепърва навлиза на родния пазар, но зад граница от години се радва на все по-широка популярност.

Бъдете в крачка с Addit и помогнете на бизнеса си да расте, докато помагате на планетата.