Горди и радостни сме да обявим, че Addit, първата и единствена платформа в България, изградена около бизнес модела Device-as-a-Service (DaaS), привлече 1,1 млн. лв. инвестиция от група инвеститори, водени от Sofia Angel Ventures (SAV). SAV е фонд за рисков капитал с размер 13 млн. евро за бизнес-ангели и частни ко-инвеститори, подкрепен от Европейски Инвестиционен Фонд.

Инвестицията е една от първите значими сделки за SAV, най-новият инвестиционен фонд в българската StartUp екосистема.

Главен „виновник“ за този успех сте вие, клиентите, които се доверявате на Addit и вярвате в идеите, които изповядваме. Именно затова плануваме сумата от 1,1 млн. лв, да се инвестира разширяването на бизнеса на компанията у нас и извън граница и, разбира се, да развием още нови модерни услуги, които да предложим на вас, клиентите – „двигателите и мотиваторите“ за развитието на нашия бизнес.

Целият екип на Addit e уверен, че потребители и бизнес могат да използват електрониката по още по-ефективен, ниско рисков и финансово по-изгоден начин, намалявайки свъхконсуматорството и мислейки за природата и бъдещето на планетата и идните поколения.

С въвеждането на силно конкурентни и гъвкави услуги за наем и изцяло дигитално клиентско изживяване, компанията има за цел да промени фундаментално достъпа, използването и оценяването на електрониката от страната на бизнеса и потребителите.

Стремим се към промяна на потребителските нагласи. Желаем да въведем съвременен и по-устойчив модел на мислене. Навикът за притежание понякога ни пречи да се замислим, че тази ни привичка ни кара да имаме повече неща, отколкото наистина се нуждаем.

Нашите виждания съвпадат с тези на Sofia Angel Ventures, които повярваха в нас и решиха да вървим заедно по пътя напред.

Целият екип на Addit иска да изкаже огромни благодарности на Sofia Angel Ventures, CEO Angels Club и на всички частни ко-инвеститори, които изиграха важна роля за набирането на капитала. Благодарим за доверието!